Enkät

Vi vill gärna veta mer om våra besökare så att vi kan göra vår förening så bra som möjligt. Förhoppningsvis tar Du Dig tid att svara på frågan.

Uppgifterna som Du lämnar kommer inte att användas för annat än en statistisk sammanställning.

Om DITT alternativ saknas kan Du själv markera "Annat" och skriva Ditt eget svar i rutan. Dessutom kan Du bara svara EN gång, så om svarsmöjligheten saknas, så har Du redan svarat på frågan.

Under våren har vi genomfört 4 "kortvisningar" av både material som vi har i vår ägo men även av material som finns i arkiven.

Vi tänker fortsätta med det framöver eftersom intresset var stort och nu vill vi ha förslag på ytterligare ämnen så att visar det som är intressant för forskare.
Ämnen i fetstil har vi redan kört under våren men vi visar gärna igen om intresset är stort.

OBS! Du kan ange flera alternativ

Antal
Bouppteckningar17
Historiska kartor11
Mantalsl�ngder5
Mantalslängder4
Nya indelningsverket2
Pite� Centralarkiv - inneh�ll och m�jlighet.3
Piteå Centralarkiv - innehåll och möjlighet.13
Bilagor domb�cker3
Bilagor domböcker7
Bilagor kyrkb�cker3
Bilagor kyrkböcker6
DNA-genealogi10
F�nglistor Stockholm1
Fånglistor Stockholm3
Internet � vad kan man finna och HUR g�r man tillv�ga.3
Internet – vad kan man finna och HUR går man tillväga.13
Jordeb�cker4
Jordeböcker6
Norrbottens Minne i Lule� - inneh�ll och m�jlighet.2
Norrbottens Minne i Luleå - innehåll och möjlighet.8
Stockholms Stadsarkivs material7
SVAR (dvs riksarkivets material)6
Utflyttningsl�ngder3
Utflyttningslängder3
Annat, nämligen:
Övriga enkäter: